Versenyszabályzat

 

I. "Kell ennyi energia?!" Facebook kampány

A "Kell ennyi energia?!" Facebook kampány legközelebb 2022 nyarán lesz. 

A "Kell ennyi energia?!" Facebook kampányban magánszemélyek vehetnek részt. A kampány célja a háztartások környezeti és energiahasználati tudatosságának fejlesztése. A kampányt a GreenDependent Intézet Nonprofit Kft. bonyolítja le.

A kampány júliustól augusztusig tart, amelynek során energiamegtakarítással kapcsolatos tippek kerülnek megosztásra az EnergiaKözösségek Facebook oldalán.

A kampány alatt 3 különböző kihívás/feladat is kiírásra kerül, amit bárki vállalhat, teljesíthet. Mindegyik kihívás/feladat beküldői között 3 db zöld utalvány kerül kisorsolásra bruttó 5000 Ft értékben (mindösszesen 9 darab).

A nyeremények készpénzre nem válthatóak át. A nyeremények átadása a nyertesek számára a kampány befejezte után e-mailben történik.

A nyertesek nevét és beküldött vállalását/feladatmegoldását közzétesszük az EnergiaKözösség Facebook oldalán.

A "Kell ennyi energia?!" kampányt és a kihívásokat a Facebook semmilyen módon nem támogatja, és nem vonható felelősségre bármilyen szabálytalanság vagy reklamáció esetében.

A kihívásban résztvevők adatait a GreenDependent Intézet az Európai Unió új Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) megfelelően bizalmasan kezeli, azokat csak törvényi rendelkezése vagy az érintett engedélye alapján adhatja át harmadik személy részére.

 

II. Az „EnergiaKözösségek” közösségi verseny részvételi feltételei:

A versenyben háztartások (továbbiakban „Háztartások”, „Résztvevő”) vehetnek részt, ahol jelen esetben a Háztartás az egy háztartásban élő személyek együttesét jelenti.

A verseny célja a Háztartások környezeti és energiahasználati tudatosságának fejlesztése. A versenyt a GreenDependent Intézet Nonprofit Kft (továbbiakban "Szervező") bonyolítja le.

A versenyben bármely Háztartás részt vehet! Regisztrálni az energiakozossegek.hu honlapon keresztül lehet.

A Háztartásoknak ismerniük kell előző éves fogyasztásukat, mert a versenyben ez alapján tudjuk kiszámolni a megtakarítás mértékét.

A verseny során a Résztvevőknek a regisztrációt követően havonta le kell olvasniuk és a honlapra feljegyezniük a mérőóra állásaikat (elektromos áram, gáz, víz, stb.).

 

1. Regisztráció

1.1 Az „EnergiaKözösségek” versenyben való részvételhez a Háztartásokat a verseny holnapján regisztrálni kell. A regisztrációval a Résztvevő kinyilvánítja az „EnergiaKözösségek” versenyben való részvételi szándékát, illetve azt, hogy jelen szabályzatot a regisztráció időpontja szerinti tartalommal, magára nézve kötelezőnek fogadja el.

1.2 A regisztráció során az online formanyomtatványban igényelt adatokat a valóságnak megfelelően kell kitölteni. A regisztrációnál az adatszolgáltatás önkéntes. A regisztrációval egyidejűleg a Résztvevő büntetőjogi felelősségének tudatában kijelenti, hogy megadott adatai a valóságnak megfelelnek, és a regisztráció során saját személyes adatok kerültek megadásra.

1.3 A regisztráció célja a személyazonosság (vezetéknév, keresztnév), lakhely megállapítása. A teljes regisztrációhoz szükség van egy e-mail-címre, mely a verseny során a Háztartásokkal való kommunikációt szolgálja. A Résztvevő által megadott adatokat a Szervezők az Európai Unió új Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) megfelelően kezelik és használják fel, harmadik személynek vagy szervezetnek nem adják tovább.

1.4 A Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy személyes adatainak változását az „EnergiaKözösségek” verseny Szervezőjének bejelenti. A Résztvevő az általa megadott adatok helyességéért felelősséggel tartozik, és vállalja, hogy a változások bejelentését haladéktalanul elvégezi. Ennek elmulasztása esetén az esetleges értesíthetetlenségért a Szervező semmilyen felelősséggel nem tartozik.

1.5 A regisztrációs online formanyomtatványon nem javítható adathibák vagy adatváltozások esetén az info[kukac]energiakozossegek.hu e-mail-címre kell értesítést küldeni.

1.6 A Résztvevő mulasztásából eredő károkért - nem közölte haladéktalanul, hogy bejelentkezéshez használt e-mail-címével, jelszavával, illetve személyes adataival visszaéltek, vagy azt a Résztvevő hozzájárulásával illetéktelen személy használta - kizárólag a Résztvevő a felelős. Ha a Résztvevő felróható magatartása következtében harmadik személy nyer hozzáférést a energiakozossegek.hu weboldal szolgáltatásainak illetéktelen használatához, az a jelen Szabályzat megsértésének minősül. Ebben az esetben a Résztvevő a versenyből haladéktalanul kizárásra kerül, és köteles a Szabályzat megsértéséből származó valamennyi kárt megfizetni.

 

2. A résztvevők információkkal történő ellátása

2.1 A Szervező, a Résztvevő információs önrendelkezési jogát tiszteletben tartva, alkalmanként a versenyben való részvételhez szükséges (pl. feladatok, tippek), illetve a verseny alakulásával és egyéb a versennyel kapcsolatos információt (pl. kapcsolódó rendezvények) küld a Résztvevők számára.

2.2 A Résztvevő regisztrált e-mail-címéről az info [kukac] energiakozossegek.hu címre küldött üzenetével kérheti az információküldés leállítását.

2.3 A Résztvevő adatait az Európai Unió új Általános Adatvédelmi Rendeletének megfelelően bizalmasan kezeli, azokat csak törvény rendelkezése vagy az érintett engedélye alapján adhatja át harmadik személy részére. Részletes információkért kattintson az Adatvédelmi nyilatkozat linkre.

 

3. A verseny lebonyolítása

3.1 A verseny 2021. őszétől 2022. nyaráig tart. Bármely regisztrált Háztartás részt vehet a versenyben.

3.2 A versenyben legalább 5 Háztartásból álló közösségek versenyezhetnek, melyeket a regisztrált Háztartásokból kell összeállítani.

3.3 A verseny két részből áll:

a) Energiamegtakarítás - Az előző évi fogyasztáshoz hasonlítva a verseny ideje alatt, minden hónap elején leolvasott mérőóra állások alapján számolt energia megtakarítás. Az egyes közösségekben lévő Háztartások energiamegtakarításának átlaga (kWh-ban számolva) adja a közösségek végső megtakarítási eredményét. Ezen versenyrész eredményébe csak olyan háztatások megtakarítási eredménye számít bele, akik megfelelnek a szakmai zsűri által előzetesen felállított követelményeknek.

b) Kreatív feladatok - a verseny során három kreatív feladatot is meg kell oldani, melyeket a verseny honlapján (energiakozossegek.hu) kerülnek meghirdetésre. Az egyes feladatokra vonatkozó szabályok a feladatokkal egy időben kerülnek publikálásra.

3.4 A verseny végső eredménye a fenti két rész összegéből úgy áll össze, hogy a végeredmény 60%-át az Energiamegtakarítás teszi ki, míg 40%-át a Kreatív feladtok.

 

4. Az eredmények értékelése, nyeremények

4.1 A verseny eredményeit (megtakarítások mértéke és a kreatív feladatok) egy 3 tagból álló szakértői zsűri bírálja el, akik az E.ON Hungária vállalatcsoporttól függetlenül kerülnek kiválasztásra és gyakorolják tisztségüket.

4.2 A zsűri a Háztartások energiamegtakarítása és a kreatív feladatok megoldásai alapján hirdet eredményt.

4.3 A nyeremények és ajándékok azzal a feltétellel kerülnek átadásra, hogy a Résztvevő a verseny valamennyi feltételét teljesítette, különös tekintettel a rendelkezésre bocsátott személyes adatok valóságtartalmára.

4.4 A versennyel kapcsolatos rendellenességet a verseny Résztvevője köteles az info [kukac] energiakozossegek.hu e-mail-címen vagy a 06-20/386-0922-es információs vonalon haladéktalanul jelezni. A Szervező kizárja a felelősségét a jelzési kötelezettség elmulasztásából származó károkért.

4.5 A nyeremények készpénzre nem válthatóak át.

4.6 A nyeremények átadása egyeztetéstől függően, a regisztrált személyes adatok megfelelő módon történő igazolása után (személyi igazolvány vagy más fényképes, személyazonosításra alkalmas közokirat), személyesen történik meg a Verseny fordulóinak záró rendezvényein 2020 nyarán.

4.7 A verseny során több mindent is jutalmaznak a szervezők:

 • A 3 legjobban szereplő - legtöbbet megtakarító és legjobb feladatokat készítő közösség értékes nyereményben részesül:
 • 1. díj - 300.000 Ft értékű vásárlási utalvány (környezetbarát és energiatakarékos termékekre)
 • 2. díj - 250.000 Ft értékű vásárlási utalvány (környezetbarát és energiatakarékos termékekre)
 • 3. díj - 200.000 Ft értékű vásárlási utalvány (környezetbarát és energiatakarékos termékekre)
 • Minden min. 9% megtakarítást elérő közösség jutalmat kap, melyet az E.ON Hungária Zrt. biztosít.
 • Minden, a versenyt végig teljesítő klíma-koordinátor oklevelet kap, közülük a legeredményesebbeket külön is jutalmazzuk.

4.8 Az E.ON Hungária vállalatcsoport munkavállalói is indulhatnak saját háztartásukkal a versenyen.

4.9 A Szervező az ajándékok meghibásodásából származó károkért a magyar Polgári Törvénykönyv ajándékozásra vonatkozó szabályai szerint felel.

 

5. Magatartási szabályok

5.1 A „EnergiaKözösségek” honlap szolgáltatásainak használata kizárólag a jogszabályok és a Verseny Részvételi Feltételeinek, valamint az alábbi Magatartási szabályoknak a betartásával lehetséges.

5.2 A GreenDependent Intézet, mint a Verseny Szervezője a Magatartási szabályok olyan súlyú megszegése esetén, amely egyidejűleg jogsértést, szabálysértést, bűncselekményt - így jogosulatlan belépést, belépési jogosultság túllépését, vagy a szoftverbe történő egyéb módon történő jogosulatlan beavatkozással számítógépes csalást, vagy más személyes adatainak jogosulatlan felhasználásával személyes adatokkal való visszaélést - valósít meg, jogi úton kártérítést követelhet, valamint büntető feljelentéssel minden esetben fellép.

5.3 A Résztvevő nem terjeszthet, nem tehet letölthetővé vagy egyéb módon hozzáférhetővé (pl. linkek bemásolásával) olyan tartalmakat vagy nyilatkozatokat, amelyek mások jogait, szerzői vagy iparjogvédelmi jogokat sértik, vagy egyébként a jó erkölcsbe ütköznek, különösen a jó ízlést sértik, sértő tartalmú, erőszak elkövetésére, gyűlöletre szítanak, vagy pornografikus tartalmat közölnek.

5.4 A Résztvevő felel a verseny során beküldött/átadott anyag tartalmáért. A felelősség kiterjed különösen arra, hogy az anyag:

 1. nem sért harmadik fél bármely szellemi alkotásához fűződő jogokat, az alkotás a Résztvevő szellemi terméke, illetve felhasználási joggal rendelkezik,
 2. nem tartalmaz megtévesztő adatokat, olyan tartalmakat vagy nyilatkozatokat, melyek közzététele bűncselekményt, szabálysértést valósít meg,
 3. nem tartalmaz hamis tényeket, nem tűntet fel hamis tényeket valós színben,
 4. mások személyiségi jogait nem sérti
 5. nem tartalmaz üzleti titkot
 6. nem tartalmaz a 2008. évi XLVIII. törvény hatálya alá tartozó reklámot.

5.5 A Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a verseny során beküldött/feltöltött/átadott anyagot – változtatás nélkül – a verseny reklámozásához, illetve a közhasznúsági jelentésében a projekt időtartama alatt felhasználja.

5.6. A Szervező kizárja felelősségét a külső linkek hozzáférhetővé tételéből eredő károkért; ezekért a cselekményekért a Résztvevő személyesen felelős.

5.7. A Résztvevő a törvényi szabályok mellett különösen a következő „Magatartási szabályok” betartásáért vállal feltétlen kötelezettséget:

 • az online-szolgáltatások nem használhatók más résztvevők vagy személyek zaklatására, mások fenyegetésére, megtévesztésére vagy megkárosítására;
 • a Résztvevő nem közölhet olyan adatokat, URL-t, nevet, címet, telefon-/fax-számot, vagy egyéb tartalmat, mely kereskedelmi célt vagy egyébként reklámcélt szolgál.

5.8 A Magatartási szabályok a Szervező részéről bármikor kiegészíthetők és megváltoztathatók. Az „EnergiaKözösségek” oldalra való belépés a Magatartási szabályok a belépés időpontjában érvényes formájában történő elfogadását jelenti.

5.9 A Magatartási szabályok megsértése a versenyből történő haladéktalan kizárást vonja maga után.

 

6. Üzleti használat és reklám

6.1 Az „EnergiaKözösségek” honlap szolgáltatásainak üzleti célú használata tilos, ide értve a harmadik személy részére történő ellenérték fejében vagy akár e nélkül történő rendelkezésre bocsátást, szolgáltatás-nyújtást is.

 

7. Felelősség

7.1 Az „EnergiaKözösségek” honlap szolgáltatásainak használata a jelen Részvételi feltételek megtartásával és ennek a keretén belül ingyenes.

7.2 A Résztvevő cselekményeiért és általa rendelkezésre bocsátott és közzétett tartalmakért vagy linkekért kizárólag a Résztvevő felelős. A Szervező a magyar jog által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja felelősségét mindazon felmerülő kárért, amely a szövegek, a dokumentumok vagy programok használatából vagy nem használatából adódik, így különösen elmaradt nyereség, elveszett üzleti információk, üzlettől való elállás, vagy más, hasonló kár esetén.

7.3 A legmagasabb szintű gondosság mellett a publikációban előfordulhatnak pontatlanságok, így bármely, a projekttel kapcsolatosan közzétett információkat, az egyes publikációkat a szerkesztőség megváltoztathatja, és/vagy rövidítheti. A Szervező mindezen elírásokért, változtatásokért, vagy rövidítésekért felelősséget nem vállal.

7.4 A Résztvevő a jelen Szabályzat megszegéséből vagy egyébként rendkívüli felmondásra okot adó cselekményéből származó károkért feltétlen helytállásra köteles. Ebben az esetben a Résztvevő a Szervezőt e felróható cselekményből eredő következmények miatti harmadik személlyel szembeni kötelezettségeiért való helytállásért felelősségének kizárása nélkül mentesíteni köteles. 

 

8. A használat befejezése, felmondás

8.1 A verseny 2022. május. 31-én ér véget.
8.2 A verseny befejezése után, egy év elteltével a Résztvevő adatai anonimizálva lesznek és/vagy törlésre kerülnek, hacsak a Résztvevő másként nem nyilatkozik.

 

9. Vegyes rendelkezések

9.1 A Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen Részvételi feltételek megszegése esetén, vagy karbantartási okból szolgáltatásokat kikapcsoljon, szüneteltessen, vagy megszüntessen, egyes Résztvevők rendszerbe való belépését korlátozza, vagy ezt a rendszer és a Verseny biztonsága érdekében teljes egészében kizárja.

9.2 Jelen Szabályzat a jövőre nézve bármikor megváltoztatható, melyről a Szervező a Résztvevőket e-mail-en értesíti.

9.3 A Magatartási szabályok változásáról a Résztvevők az oldalra való belépéssel egyidejűleg kötelesek meggyőződni és azok változását mindenkor figyelemmel kísérni.

9.4 Szerzői jogvédelem: A honlapon a Szervező által elhelyezett dokumentumok, és/vagy programok, illetve a honlap tartalma és szerkezete a Szervező szellemi tulajdonát képezik, és azok a szellemi alkotásokról, így különösen a szerzői jogról rendelkező jogszabályok védelme alatt állnak. A szerzői jogokra vonatkozó tájékoztató, valamint az egyéb kapcsolódó közlemények a kiküldött dokumentumok és/vagy programok elválaszthatatlan részét képezik, és nem távolíthatóak el. A Szervező által közzétett egyes dokumentumok vagy programok további, a szerzői jogokra vonatkozó tájékoztatókat/közleményeket is tartalmazhatnak az adott dokumentumokkal és/vagy programokkal összefüggésben.